Kontakt

Kontaktné informácie


Dali s.r.o.
Šafárikova 3187/14C
924 01 Galanta
Slovenská republika

+421 905 402 462
info@pingpongobchod.cz

IBAN: SK05 0900 0000 0051 7474 7377
IČO: 31435335
DIČ: 2020370660

Spoločnosť je zapísaná v obch. registri OS Trnava
vložka č. 133/T, oddiel Sro